Kategori Potentiellt oönskade program

Hur tar man bort PUP (potentiellt oönskade program) och skadliga program.