Как да премахнете FDFK22 Ransomware и дешифрирате .fdfk22 файлове

Споделянето е загриженост!

Какво е FDFK22 Ransomware

FDFK22 ransomware е един от крипто вирусите, които криптират потребителските данни с помощта на АЕS-256+RSА-2048 алгоритъм. освен това. FDFK22 ransomware прониква в компютъра без съгласието на потребителя и почти веднага подлага данните на промени. освен това, като правило, това се отразява снимки, видеоклипове, архиви, текстови документи, маси, бази данни, и още много. Тези типове файлове не са избрани случайно. Те са най-важни за повечето потребители. След криптирана, файловете станат неизползваеми.
В края на лятото, бяха разкрити първите доклади на потребителите, че техните системи са били атакувани FDFK22 ransomware. освен това, географията на тези съобщения е много обширна, въпреки че вирусът е насочен към потребители, които говорят английски. генеалогично, FDFK22 ransomware принадлежи към семейството на Matrix, което е доста често срещано в последно време. Наред с други неща, FDFK22 ransomware променя разширението на файла на .fdfk22. В допълнение, вирусът създава FDFK22_INFO.rtf текстов документ, който съдържа информация за откуп. Това е, което съдържа:

ALL YOUR VALUABLE DATA WAS ENCRYPTED!

All yоur filеs wеrе еnсrуptеd with strоng crуptо аlgоrithm АЕS-256 + RSА-2048.

Plеаsе bе surе thаt yоur filеs аrе nоt brоkеn аnd уоu cаn rеstоrе thеm tоdаy.

If yоu rеаllу wаnt tо rеstоrе yоur filеs plеаsе writе us tо thе е-mаils:
FridaFarko@yahoo.com
FridaFarko@protonmail.com
FridaFarko@aol.com
In subjеct linе writе уоur ID: –

Impоrtаnt! Plеаsе sеnd yоur mеssаgе tо аll оf оur 3 е-mаil аddrеssеs. This is rеаllу impоrtаnt bеcаusе оf dеlivеrу prоblеms оf sоmе mаil sеrviсеs!
Important! If you haven’t received a response from us within 24 hours, please try to use a different email service (Gmail, Yahoo, AOL, etc).
Important! Please check your SPAM folder each time you wait for our response! If you find our email in the SPAM folder please move it to your Inbox.
Important! We are always in touch and ready to help you as soon as possible!

Аttаch up tо 3 smаll еncrуptеd filеs fоr frее tеst dесryption. Plеаsе nоte thаt thе filеs yоu sеnd us shоuld nоt cоntаin аnу vаluаblе infоrmаtiоn. Wе will sеnd yоu tеst dеcrуptеd files in оur rеspоnsе fоr yоur cоnfidеnсе.
Of course you will receive all the necessary instructions hоw tо dеcrуpt yоur filеs!

Important!
Plеаsе nоte that we are professionals and just doing our job!
Please dо nоt wаstе thе timе аnd dо nоt trу to dесеive us – it will rеsult оnly priсе incrеаsе!
Wе аrе alwауs оpеnеd fоr diаlоg аnd rеаdy tо hеlp уоu.
P0AD07sy

Измамниците посочиха контакти за връзка с тях, за допълнително плащане на откупа. Размерът на този откуп не е посочен, въпреки това, може да достигне няколкостотин американски долара. Измамниците също предлагат да дешифрират 3 files absolutely free of charge in order to “prove” their honesty, но на думите им не трябва да се вярва. Дори и да платите откупа изцяло, няма гаранция, че ще получите данните обратно. Ето защо не ви препоръчваме да плащате. Използвайте нашите ръководства, за да научите как да премахнете FDFK22 ransomware и дешифрирате .fdfk22 файлове.

Как да премахнете FDFK22 Ransomware

Преди всичко, Не изпадайте в паника. Следвайте тези лесни стъпки по-долу.

1. Стартирайте компютъра в Безопасен режим в мрежата. Да направя това, рестартирате компютъра си, преди да ви система започва да се удари няколко пъти F8. Това ще зареди системата FDFK22 Ransomware и ще се покаже Разширени опции за зареждане екран. Избирам Безопасен режим в мрежата опция от списъка с опции с помощта на стрелки нагоре и надолу на клавиатурата и хит Въведете.
2. Влезте в системата, заразена с вируса FDFK22 Ransomware. Стартирайте вашия интернет браузър и изтегляне на надеждна анти-зловреден софтуер програма и да започне пълно сканиране на системата. След като сканирането завърши, преглед на резултатите от сканиране и премахване на всички записи, открити.

Препоръчителна Solution:

Опитайте Нортън

Нортън е мощен инструмент за премахване. Тя може да открие и премахне всички случаи на най-новите вируси, изскачащи прозорци, рансъмуер или троянски коне.

Изтегляне на Norton

за прозорци

Можете да намерите по-подробна информация за антивирусни продукти в нашата статия - Връх 5 Антивирусен софтуер за Windows

Възстановяване на файлове с помощта на скрити копия

 1. Изтеглете и стартирайте Възстановяване на данни на Aiseesoft.
 2. Изберете тип файлове, които искате да възстановите.
 3. Изберете устройството и папката, в която се намират файловете и датата, на която искате да ги възстановите от и натиснете преглеждане.
 4. След като процесът на сканиране се извършва, кликване възвръщам за възстановяване на файловете.
Изтеглете Звездна Възстановяване на данни

стъпка 2: Премахнете следните файлове и папки на FDFK22 Ransomware:

Свързани връзки или други записи:

No information

Свързани файлове:

No information

Как да дешифрирате файлове, заразени от FDFK22 Ransomware?

Можете да се опитате да използвате ръчни методи за възстановяване и дешифриране на вашите файлове.

Разкодирай файлове ръчно

Възстановяване на системата с помощта на System Restore

възстановяване на системата

Въпреки че най-новите версии на FDFK22 Ransomware премахват файловете за възстановяване на системата, този метод може да ви помогне да се възстанови частично вашите файлове. Изпробвайте го и използвайте стандарт за възстановяване на системата за съживяване на вашите данни.

 1. Иницииране на търсенето на "възстановяване на системата"
 2. Кликнете върху резултата
 3. Изберете датата, преди появата на инфекция
 4. Следвайте инструкциите на екрана,

Разточете файловете обратно към предишната версия

Предишните версии могат да бъдат копия на файлове и папки създадени от Windows Backup (ако тя е активна) или копия на файлове и папки, създадени от System Restore. Можете да използвате тази функция, за да възстановите файлове и папки, които случайно сте променени или изтрити, или които са били повредени. Тази функция е налична в Windows 7 и по-нови версии.

прозорци предишните версии

 1. Щракнете с десния бутон на файла и изберете Имоти
 2. Отвори Предишна версия раздел
 3. Изберете най-новата версия и кликнете копие
 4. Кликнете Възстанови

Как да се предпазим от вашата система рансъмуер?

Уверете се, че Remote Desktop Protocol (ПРСР) връзка е затворена, когато не го използвате,. Също, препоръчваме да използвате сигурна парола за тази услуга. Най-ефективният начин да се избегне данни губят, разбира се, за да направите резервно копие на всички важни данни от компютъра ви.

автор: Рами Douafi

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

Срок е изчерпан. Моля, презаредете CAPTCHA.