Sådan fjernes FDFK22 Ransomware og dekrypterer .fdfk22-filer

Glæden ved at dele!

Hvad er FDFK22 Ransomware

FDFK22 ransomware er en af ​​kryptovirus, der krypterer brugerdata ved hjælp af AES-256 + RSA-2048 algoritme. i øvrigt. FDFK22 ransomware trænger gennem computeren uden brugerens samtykke og udsætter næsten øjeblikkeligt dataene for ændringer. i øvrigt, som regel, det påvirker fotos, videoer, arkiv, tekstdokumenter, tabeller, databaser, og meget mere. Disse filtyper blev ikke valgt tilfældigt. De er de vigtigste for de fleste brugere. Når krypteret, filerne bliver ubrugelige.
I slutningen af ​​sommeren, de første rapporter fra brugerne blev afsløret, at deres systemer var blevet angrebet FDFK22 ransomware. i øvrigt, geografien af ​​disse meddelelser er meget omfattende, skønt virussen er rettet mod brugere, der taler engelsk. genealogisk, FDFK22 ransomware tilhører Matrix-familien, hvilket er ret almindeligt i nyere tid. Blandt andet, FDFK22 ransomware ændrer filtypenavnet til .fdfk22. Desuden, virussen skaber FDFK22_INFO.rtf tekstdokument, der indeholder løsepengeoplysninger. Dette er hvad den indeholder:

ALL YOUR VALUABLE DATA WAS ENCRYPTED!

All yоur filеs wеrе еnсrуptеd with strоng crуptо аlgоrithm АЕS-256 + RSА-2048.

Plеаsе bе surе thаt yоur filеs аrе nоt brоkеn аnd уоu cаn rеstоrе thеm tоdаy.

If yоu rеаllу wаnt tо rеstоrе yоur filеs plеаsе writе us tо thе е-mаils:
FridaFarko@yahoo.com
FridaFarko@protonmail.com
FridaFarko@aol.com
In subjеct linе writе уоur ID: –

Impоrtаnt! Plеаsе sеnd yоur mеssаgе tо аll оf оur 3 е-mаil аddrеssеs. This is rеаllу impоrtаnt bеcаusе оf dеlivеrу prоblеms оf sоmе mаil sеrviсеs!
Important! If you haven’t received a response from us within 24 hours, please try to use a different email service (Gmail, Yahoo, AOL, etc).
Important! Please check your SPAM folder each time you wait for our response! If you find our email in the SPAM folder please move it to your Inbox.
Important! We are always in touch and ready to help you as soon as possible!

Аttаch up tо 3 smаll еncrуptеd filеs fоr frее tеst dесryption. Plеаsе nоte thаt thе filеs yоu sеnd us shоuld nоt cоntаin аnу vаluаblе infоrmаtiоn. Wе will sеnd yоu tеst dеcrуptеd files in оur rеspоnsе fоr yоur cоnfidеnсе.
Of course you will receive all the necessary instructions hоw tо dеcrуpt yоur filеs!

Important!
Plеаsе nоte that we are professionals and just doing our job!
Please dо nоt wаstе thе timе аnd dо nоt trу to dесеive us – it will rеsult оnly priсе incrеаsе!
Wе аrе alwауs оpеnеd fоr diаlоg аnd rеаdy tо hеlp уоu.
P0AD07sy

Svindlerne angav kontakter for at kontakte dem, for yderligere betaling af løsepenge. Mængden af ​​denne løsepenge er ikke specificeret, imidlertid, det kan nå flere hundrede amerikanske dollars. Svindlere tilbyder også at dekryptere 3 files absolutely free of charge in order to “prove” their honesty, men deres ord skal ikke stole på. Selv hvis du betaler løsepenge fuldt ud, der er ingen garanti for, at du vil modtage dataene tilbage. Derfor anbefaler vi ikke, at du betaler. Brug vores guider til at lære, hvordan du fjerner FDFK22 ransomware og dekrypterer .fdfk22 filer.

Sådan fjernes FDFK22 Ransomware

Først og fremmest, don & rsquo; t panik. Følg disse enkle trin nedenfor.

1. Start computeren i Fejlsikret tilstand med netværk. At gøre det, genstarte computeren, før systemet starter ramt F8 flere gange. Dette vil FDFK22 Ransomware-system fra indlæsning og vises Avancerede startindstillinger skærm. Vælge Fejlsikret tilstand med netværk indstilling på listen optioner bruge op og ned pilene på dit tastatur og hit Gå ind.
2. Log ind på systemet inficeret med FDFK22 Ransomware-virus. Start din internetbrowser og hente en pålidelig anti-malware program, og start en fuld systemscanning. Når scanningen er færdig, gennemgå scanningsresultater og fjerne alle poster fundne.

anbefalede løsning:

Prøv Norton

Norton er et kraftfuldt fjernelsesværktøj. Den kan finde og fjerne alle forekomster af nyeste vira, pop ups, ransomware eller trojanske heste.

Hent Norton

Til Windows

Du kan finde mere detaljeret information om antivirus produkter i vores artikel - Top 5 Antivirus Software til Windows

Gendan dine filer ved hjælp af øjebliksbilleder

 1. Download og køre Aiseesoft Datagendannelse.
 2. Vælg filtypen, du vil gendanne.
 3. Vælg det drev og mappe, hvor dine filer er placeret og dato, som du ønsker at gendanne dem fra, og tryk på Scan.
 4. Når scanningen er færdig, klik Gendanne at gendanne dine filer.
Hent Stellar Data Recovery

Trin 2: Fjern følgende filer og mapper med FDFK22 Ransomware:

Relaterede forbindelser eller andre poster:

No information

Relaterede filer:

No information

Sådan dekrypteres filer inficeret af FDFK22 Ransomware?

Du kan prøve at bruge manuelle metoder til at genoprette og dekryptere dine filer.

Dekryptere filer manuelt

Gendanne systemet ved hjælp Systemgendannelse

systemgendannelse

Selvom de nyeste versioner af FDFK22 Ransomware fjerner systemgendannelsesfiler, denne metode kan hjælpe dig med at delvist gendanne dine filer. Giv det en chance og bruge standard Systemgendannelse til at genoplive dine data.

 1. Indled søgning efter ’systemgendannelse
 2. Klik på resultatet
 3. Vælg den dato, før infektionen udseende
 4. Følg anvisningerne på skærmen

Rul filerne tilbage til den tidligere version

Tidligere versioner kan være kopier af filer og mapper oprettet af Windows Sikkerhedskopiering (hvis det er aktivt) eller kopier af filer og mapper oprettet af Systemgendannelse. Du kan bruge denne funktion til at gendanne filer og mapper, som du ved et uheld ændres eller slettes, eller som er beskadiget. Denne funktion er tilgængelig i Windows 7 og senere versioner.

vinduer tidligere versioner

 1. Højreklik på filen, og vælg Ejendomme
 2. Åbn tidligere version fanen
 3. Vælg den nyeste version, og klik Kopi
 4. Klik Gendan

Hvordan undgår dit system fra Ransomware?

Sørg for, at din Remote Desktop Protocol (RDP) forbindelsen er lukket, når du ikke bruger det. Også, anbefaler vi at bruge en stærk adgangskode for denne service. Den mest effektive måde at undgå data tabe er naturligvis at lave en backup af alle vigtige data fra din computer.

Forfatter: Rami Douafi

Efterlad et Svar

Din e-mail-adresse offentliggøres ikke. Nødvendige felter er markeret *

Frist er opbrugt. Venligst genindlæse CAPTCHA.